Tværfagligt Erhvervsteam
profil intacts tilbud info & historie lokaler kontakt

baggrundsinfo & historie

  • I 1998 var projektleder og psykolog Povl Mejlhede Krog ansat på Trollesbro, Frederiksborg Amt, og startede her udviklingen af tværfaglige tilbud til borgere med kroniske smerter som led i erhvervsmæssig afklaring.

  • I 2003 etablerede Povl Mejlhede Krog sammen med læge Villy Meineche Schmidt en privat, tværfaglig smerteklinik i Hillerød med navnet Tværfagligt SmerteTeam. Klinikken leverede først ydelser til kommuner og forsikringsselskaber og fra 2005 primært til sundhedsvæsenet for lægehenviste patienter. (Tværfagligt SmerteTeam er nu en privat, lægefagligt ledet behandlingsklinik i Herlev for hospitalshenviste, kroniske smertepatienter.)

  • Povl Mejlhede Krog flyttede i starten af 2007 Smerteteamets tværfaglige smertekurser til Hillerød; deltagerne var henvist via hospitalsvæsenet, men ofte blev der sideløbende etableret erhvervsafklaring for deltagerne i samarbejde med de respektive kommuner. Det har vist sig at være en god idé at kombinere tværfaglig indsats – også mod f.eks. stress, angst og depression – med den erhvervsmæssige afklaring.

  • Februar 2008 har Povl Mejlhede Krog etableret intact – tværfagligt erhvervsteam i Hillerød med tilbud om tværfaglig sparring vedr. arbejdsfastholdelse samt udvikling og afklaring af erhvervsmæssige ressourcer. Tilbuddene retter sig til personer, der har brug for tværfaglig sparring for at fastholde job, etablere kontakt til arbejdsmarkedet, eller som har brug for at opbygge og afklare erhvervsmæssige ressourcer. Desuden har intact tilbud til professionelle aktører i offentligt regi f.eks. hospitalsafdelinger, kommuner og jobcentre, samt private arbejdspladser, f.eks. i form af undervisning, supervision og anden professionel sparring.

intact Hansensvej 16 A 3400 Hillerød tlf: 51 81 03 01