Tværfagligt Erhvervsteam
profil intacts tilbud info & historie lokaler kontakt

kontakt

adresse intact – tværfagligt erhvervsteam
Hansensvej 16 A
3400 Hillerød
e-mail
telefon
51 81 03 01 mob 22 24 11 03
træffetid
mandag - torsdag 9:00 - 15:00
fredag 9:00 - 14:00

henvisning til intact

Alle vores forløb tilrettelægges individuelt i forhold til den enkelte persons situation i samarbejde sagsbehandler i jobcenter / sagsansvarlig i virksomhed.

Vi har gode erfaringer med følgende procedure:

  • henvisning i form af et kort oplæg, oftest telefonisk og ind i mellem skriftligt
  • visitationsmøde med pågældende person og henviser, hvor formål, forventninger og indhold til et forløb drøftes og afklares. Vi har gode erfaringer med at mødet afholdes hos intact, da det samtidig er en god introduktion til stedet. Vi afholder også gerne visitationsmøde lokalt hos henviser, hvis særlige forhold taler for det
  • intact udfærdiger referat af visitationsmøde og sender vurdering og tilbud på et individuelt tilrettelagt erhvervsrettet udviklings- og afklaringsforløb med tværfaglig indsats.

priser

Et tværfagligt udviklings- og afklaringsforløb hos intact kan kombineres ud fra tre hovedindsatser

  • helbredsmæssig afklaring
  • opkvalificerende træningsaktiviteter – individuelt og i gruppe
  • konkret praktisk afklaring via virksomhedspraktik

Alle forløb er individuelt tilrettelagt, prisen afhænger af ressourceforbrug og omfanget af den faglige indsats. Kontakt intact for konkrete forslag og tilbud

intact Hansensvej 16 A 3400 Hillerød tlf: 51 81 03 01