Tværfagligt Erhvervsteam
profil intacts tilbud info & historie lokaler kontakt

intact er et tværfagligt erhvervsteam, der kan sætte ind fra flere vinkler samtidig. Vi tilbyder en indsats med fokus på ressourceudvikling i relation til fysisk og psykisk helbred, social situation og erhvervsmæssig afklaring. Teamet er sammensat af socialrådgivere, erhvervskonsulenter, psykologer med forskellige specialer, aktivitetskoordinator/træner, psykiatere, socialpædagogisk personale, fast tilknyttede virksomheds-mentorer, administrative medarbejdere m.fl.
intact samarbejder med et eksternt netværk af sundhedsfaglige konsulenter, herunder forskellige speciallæger, fysioterapeut, diætist mfl. Der lægges vægt på et godt samarbejde med borgerens egen praktiserende læge.

værdier/metoder

intacts vision er en sammenhængende udviklings- og afklaringsindsats for den enkelte person i forhold til sociale, erhvervsmæssige og sundhedsfaglige relationer i form af koordinering og samarbejde med alle relevante instanser.

Overordnet fokus er optimering af ressourcer og bedre ressourceforvaltning, opbygning af erhvervsidentitet og frigørelse fra evt. sygdomsidentitet.

Vi mener, den bedste indsats er en kombineret og koordineret indsats, som foregår parallelt. Professionel koordinering af tværfaglig udviklings- og træningsindsats parallelt med erhvervsmæssig afklaring er et metodisk grundprincip hos intact.

koordineret indsats

Mange oplever, at der kan være lang ventetid mellem helbredsundersøgelser og forskellige afklaringstilbud, og der ser ofte ud til at mangle sammenhæng og retning. Hos intact har vi specialiseret os i en koordineret og sammenhængende indsats, som tilrettelægges individuelt.

Ud over koordinering af intern tværfaglig indsats i forhold til helbredsmæssig og erhvervsmæssig afklaring, har vi mange års erfaring i kontakt til – og samarbejde med – andre instanser, f.eks. kommunen, egen læge, speciallæger og hospitalsafdelinger. Hertil kommer et bredt virksomhedsnetværk. Vi bestræber os på at holde forløbet omkring den helbredsmæssige og den erhvervsmæssige afklaring intakt.

parallel indsats

intact har god erfaring med en indsats som kombinerer udvikling af personlige ressourcer og erhvervsmæssig afklaring. Vi kombinerer træning, undervisning, individuel rådgivning med praktisk afklaring. Alle forløb tilrettelægges individuelt, så den mest effektive indsats iværksættes for den enkelte person, og forstyrrende omveje undgås.

Nogle afklaringsforløb kan varetages via kontakt til en erhvervskonsulent i teamet parallelt med praktisk afklaring – eller en mentorlignende indsats i forbindelse med uddannelsesrådgivning og opstart i uddannelse. Andre forløb kræver forskellige former for tværfaglig indsats for at igangsætte og understøtte en udvikling af personlige og arbejdsmæssige ressourcer. En realistisk vurdering af, hvilken indsats der er påkrævet, er en særlig ekspertise hos intact.

tidlig indsats

intact har specialiseret sig i vurdering af behovet for faglig indsats, når en borger bliver sygemeldt. Vi kan bistå jobcenter eller arbejdsgiver ved at pege på den hurtigste og fagligt mest relevante vej tilbage i job. Det kan dreje sig om forslag til et udviklingsprogram, der kan iværksættes lokalt, eller et tværfagligt forløb i intacts regi.
Der kan "skrues op og ned" i intensitet, i omfang og i sammensætning af ressourceopbyggende indsats efter behov.

intacts sundhedsfaglige "bagland" kan ofte gøre et afklaringsforløb enklere og hurtigere. F.eks. kan den psykologfaglige forståelse af borgeren gøre, at man kan styre uden om sygdomsidentitet og traumatiserende faldgruber og fokusere mere direkte på borgerens erhvervsidentitet. Nuanceret forståelse af kompleksitet og "timing" i et afklaringsforløb kan betyde kortere vej til arbejdsmarkedet.

intact Hansensvej 16 A 3400 Hillerød tlf: 51 81 03 01