Tværfagligt Erhvervsteam
profil intacts tilbud info & historie lokaler kontakt

tilbud og målgrupper

intact tilbyder:

Kurser, undervisning og supervision for professionelle:
 • for ledere og personalegrupper i socialfaglige og sundhedsfaglige virksomheder og organisationer, undervisningsinstitutioner og erhvervsvirksomheder
For nærmere oplysninger, tilbud og priser, kontakt
Afklaring, udvikling og træning for personer med:
 • lettere problemstillinger, som via en relativ begrænset indsats kan opnå erhvervstilknytning.
 • komplekse problemstillinger ift. erhvervstilknytning (fysisk, psykisk og socialt)
 • med erhvervstruende problemstillinger (arbejdsfastholdelse)
Det kan dreje sig om borgere, henvist fra kommuner / jobcentre, som er:
 • kontanthjælpsmodtagere
 • sygedagpengemodtagere
 • sikrede ledige
 • borgere i job (arbejdsfastholdelse)
En opkvalificerings- og afklaringsindsats hos intact tilrettelægges individuelt og kan kombineres ud fra følgende tre hovedområder:

1. helbredsmæssig afklaring

Helbredsmæssig afklaring – hvis der undervejs i et aktiverings- eller afklaringsforløb viser sig behov for specialfaglige undersøgelser, f.eks. neuropsykologiske undersøgelser og speciallægeerklæringer, kan disse med kort varsel tilvejebringes via intacts interne eller eksterne team af specialister.

2. opkvalificerende træningsaktiviteter – individuelt og i gruppe

Opkvalificerende træningsaktiviteter kan eksempelvis være:
 • smertehåndtering, individuelt og i grupper
 • stresshåndtering (med bl.a. mindfulness som redskab)
 • håndtering af angst og depression
 • kortere kompetencegivende undervisningsforløb, individuelt og i grupper
 • fysisk træning under instruktion af fysioterapeut, individuelt og i grupper mhp. optimering af fysiske og psykiske ressourcer (manuel vejledning, bassintræning, Pilates-træning mv.
 • træning af sociale færdigheder, ADL-funktioner
 • erhvervsrettet psykologisk rådgivning mhp. strategier til håndtering af kritiske situationer samt bedre disponering af personlige/arbejdsmæssige ressourcer

3. konkret praktisk afklaring via virksomhedspraktik

Erhvervsmæssig opkvalificering og praktisk afklaring kan bestå af:
 • erhvervsforberedende kurser, eksempelvis IT-undervisning.
 • arbejdsprøvning, etablering af og opfølgning på virksomhedspraktikker
 • gradvis optrappet erhvervseksponering via etablering af håndholdte praktikforløb, f.eks. indeholdende intern praktik, etablering af ekstern praktik med makkerordninger samt praktik med "indbygget mentorordning" via intacts eksterne netværk af virksomhedskonsulenter
 • varetagelse af tværfagligt forankret mentorfunktion relateret til forhold på og uden for uddannelse / arbejdsplads
 • erhvervsforberedende psykologisk rådgivning parallelt med praktisk afklaring mhp. optimal ressourceforvaltning og håndtering af kritiske situationer, der ellers ville kunne kompromittere praktikforløbet
 • konkret jobetablering – på ordinære og særlige vilkår
 • konkret etablering af uddannelsesforløb i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og jobcenter

dokumentation

intact har specialiseret sig i fyldestgørende dokumentation, der "kommer hele vejen rundt".

priser

intact Hansensvej 16 A 3400 Hillerød tlf: 51 81 03 01