Psykologisk rådgivning

Povl Mejlhede
Autoriseret psykolog

telefon 38 101 101
mobil 22 24 11 03
e-mail
adresse Hansensvej 16A
3400 Hillerød

Medlem af Dansk Psykologforening
Individuel terapi
Gruppeterapi
Supervision
Persondata

Individuel terapi

Med lægehenvisning

Hvis du har en henvisning fra din læge, får du tilskud fra den offentlige sygesikring til psykologbehandling.

sundhed.dk kan du se, hvilke kriterier der kan gives lægehenvisning efter.

Priser

Egenbetaling for en individuel konsultation er pr. marts 2019:

Første gang: kr. 410,06

Anden og efterfølgende gange: kr. 341,92

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen ”danmark” får du på 200 kr. pr. gang. Tilskuddet udbetales til din ”nem-konto” og kan evt. hentes til din konto allerede dagen efter.

En konsultation er af 45 minutters varighed

Ved afbud mindre end 24 timer før aftalen, betaler du normal takst (som ved én konsultation)

Uden henvisning

Du kan betale selv, eller du har måske en sundhedsforsikring, der dækker psykologbehandling.

En individuel konsultation koster 950 kr. og er af ca. 45 min. varighed. Der kan evt. aftales en dobbeltsession på 90 minutter som koster 1700,-.
Parsamtaler koster 1.800 kr. og er af ca. 90 minutters varighed.

Som selvbetaler kan man få tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” på 300 kr. pr. samtale.

Ved afbud mindre end 24 timer før, koster det normal takst (som én konsultation).