Psykologisk rådgivning

Povl Mejlhede
Autoriseret psykolog

telefon 38 101 101
mobil 22 24 11 03
e-mail
adresse Hansensvej 16A
3400 Hillerød

Medlem af Dansk Psykologforening

Gruppeterapi

Gruppeterapi med henvisning fra egen læge

Forløbet består af en indledende personlig samtale, 10 gruppesessioner og en afsluttende individuel samtale

Grupper kan ofte give noget helt særligt, som individuel terapi ikke giver. Samværet med andre giver mulighed for ikke bare at få set sin situation fra en professionel psykologs synsvinkel, men også at ligestillede mennesker giver input, sparring og støtte til de udfordringer du oplever.

Det giver mulighed for at du genkender dine egne problemer eller dilemmaer hos andre, hvilket gør det muligt at arbejde med eller forstå din egen situation - uden at være følelsesmæssigt involveret.

Deltagere i gruppeterapi opdager ofte, at de ikke kun er forskellige mennesker. De er også mennesker i samme båd og ofte med flere fælles berøringspunkter, end de havde troet. Derfor er gruppeterapi en effektiv og god metode til at arbejde med sig selv - sammen med andre.

Næste gruppeforløb for personer med henvisning for angst starter 20. marts 2019 kl. 16:00 - nye grupper startes op løbende

Ring og hør nærmere på tlf. 22 24 11 03 eller skriv på pmk@intact.dk

Egenbetaling for gruppeforløb

Unge mellem 18 og 20 år der er henvist til behandling for depression eller angst, kan modtage gruppebehandling uden egenbetaling.

Patientandelen er pr. 1.oktober 2018 213,70 kr. pr. gruppekonsultation og 410,06 kr. for den indledende 1. konsultation.

Klienter der er medlem af sygeforsikringen Danmark kan få refunderet 100 kr. af egenbetalingen pr. gruppekonsultation og 200 kr. for den individuelle 1. konsultation.